Pompy
Pompa Cyrkulacyjna Wody Użytkowej Ferro jest przeznaczona wyłącznie dla wody pitnej. Model pompy 25-40 180 ma zakres funkcjonowania od 0,2 do 3,5 m³/h. A wysokość podnoszenia to max. 3,8 m.
Pompa Cyrkulacyjna Wody Użytkowej Ferro jest przeznaczona wyłącznie dla wody pitnej. Model pompy 25-60 180 ma zakres funkcjonowania od 0,2 do 4,5 m³/h. A wysokość podnoszenia to max. 5,5 m.
Automatyczna, energooszczędna pompa firmy Omnigena, OMEGA 2 przeznaczona jest do wymuszania obiegu w małych i srednich obiegach centralnego ogrzewania w budownictwie jednorodzinnym. Pompy mogą pracować w obiegach wodnych lub obiegach zawierających wodę z glikolem w stosunku 50/50. Niedozwolone jest stosowanie pomp OMEGA 2   w obiegach wodnych lub obiegach zawierających wodę z glikolem, w których mogą występować zanieczyszczenia stałe (np. kawałki rdzy, kamienia kotłowego). Przed pompą zawsze powinien być zainstalowany filtr osadnikowy chroniący urządzenie przed ewentualnymi zanieczyszczeniami. Temperatura wody w obiegu nie może przekraczać 110°C i nie może być niższa niż 5°C Kryterium odniesienia dla najbardziej energooszczędnych pomp cyrkulacyjnych wynosi EEI ≤ 0, 20
Automatyczna, energooszczędna pompa OMEGA 2 przeznaczona jest do wymuszania obiegu w małych i srednich obiegach centralnego ogrzewania w budownictwie jednorodzinnym. Pompy mogą pracować w obiegach wodnych lub obiegach zawierających wodę z glikolem w stosunku 50/50. Niedozwolone jest stosowanie pomp OMEGA 2   w obiegach wodnych lub obiegach zawierających wodę z glikolem, w których mogą występować zanieczyszczenia stałe (np. kawałki rdzy, kamienia kotłowego). Przed pompą zawsze powinien być zainstalowany filtr osadnikowy chroniący urządzenie przed ewentualnymi zanieczyszczeniami. Temperatura wody w obiegu nie może przekraczać 110°C i nie może być niższa niż 5°C Kryterium odniesienia dla najbardziej energooszczędnych pomp cyrkulacyjnych wynosi EEI ≤ 0, 20
Pompa cyrkulacyjna 3-biegowa do wody pitnej firmy Arka. Pompa może być stosowana do wody pitnej zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 641/2009. Wysokiej jakości silnik asynchroniczny, nie wymaga ochrony przed przeciążeniem. Wydajność pompy jest regulowana za pomocą 3-pozycyjnego przełącznika umieszczonego na skrzynce modułu elektrycznego, co pozwala dostosować pracę pompy do charakterystyki instalacji.
Pokazuje 1 - 5 z 5 elementów

Przejdź do góry